Privacyverklaring, disclaimer en cookies

Wij geven om uw privacy en onze auteursrechten. Dat betekent dat wij ons bij de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens aan de wet- en regelgeving houden en u hier informeren over het registreren en gebruiken van gegevens. En dat wij uitleg geven over de inhoud en auteursrechten van onze website.

Contact

WTH
Nusterweg 69
6136 KT Sittard
+31 46 457 25 55
info@wthsittard.nl
KvK 14052952
BTW NL5828235B01

Privacyverklaring

Publicatiedatum: 1 september 2020

In deze privacyverklaring vertellen wij u meer over de persoonsgegevens die wij registreren en gebruiken. U kunt bij vragen over dit onderwerp contact opnemen via info@wthsittard.nl.

Welke wet- en regelgeving is van toepassing?
Wij voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is op u van toepassing als:
> U onze website of een van de onderliggende subpagina’s bezoekt.
> U contact met ons opneemt via telefoon of per e-mail.

Welke gegevens verzamelen wij?

Als u onze website bezoekt
Als u onze website bezoekt, worden er cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies hebben een aantal verschillende functies. Sommige cookies zijn essentieel voor het laten werken van onze website en het leveren van onze diensten. Andere cookies zijn permanent, wat betekent dat deze op uw apparaat blijven staan nadat u de website hebt verlaten. En sommige cookies zijn sessie-cookies, wat betekent dat deze worden verwijderd zodra u uw browser afsluit. Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren, te analyseren hoe u onze website gebruikt en content en advertenties te personaliseren.

Als u contact met ons opneemt via telefoon of per e-mail
U kunt u contact met ons opnemen via telefoon of per e-mail. Wij gebruiken deze gegevens om te reageren op uw vragen en verzoeken en om verder contact met u te onderhouden. Mogelijk koppelen wij de gegevens die u bij ons achterlaat aan de gegevens die wij reeds van u hebben. Wij doen dat om onze producten en diensten beter op uw interesses af te stemmen.

Hoe worden uw gegevens bewaard en/of doorgegeven?
Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor de doeleinden zoals genoemd en bewaren deze ook niet langer dan nodig. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens veilig te bewaren. Hoe lang wij ze bewaren hangt af van wettelijke verplichtingen of zakelijke doeleinden. Na de bewaarperiode worden de persoonsgegevens vernietigd of geanonimiseerd. In alle gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven, garanderen wij dat een dergelijke doorgifte is onderworpen aan passende beveiligingsmaatregelen. Voor de Europese Unie worden dergelijke doorgiftes gereguleerd door een contract op basis van de modelcontractclausules voor gegevensdoorgifte die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie zoals uiteengezet in artikel 46(2) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt een samenvatting of kopie van deze documenten aanvragen aan de hand van de contactgegevens bovenaan.

Wat zijn uw rechten?
U kunt op ieder willekeurig moment kosteloos informatie over de bij ons opgeslagen gegevens ontvangen, en gebruik maken van uw recht op correctie, blokkering of verwijdering van gegevens. Neem hiervoor contact op via bovengenoemd telefoonnummer en e-mailadres. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de privacy autoriteit in het rechtsgebied waar u werkt of waar een vermeende inbreuk plaatsvindt.

Wordt deze verklaring bijgewerkt?
Wij kunnen onze privacyverklaring aanpassen als bijvoorbeeld de wet of ons beleid wijzigt. Onze website zal altijd de actuele verklaring bevatten en deze is geldig vanaf moment van publiceren. Raadpleeg deze pagina dan ook periodiek om op de hoogte te blijven.

Cookies

Publicatiedatum: 1 september 2020

Wij vertellen u hier meer over de cookies die wij gebruiken. U kunt bij vragen over dit onderwerp contact opnemen via info@wthsittard.nl.

Functionele cookies
Functionele cookies gebruiken we om uw voorkeuren als bezoeker van onze website te registreren en te onthouden. Dit zorgt ervoor dat u uw voorkeuren niet steeds opnieuw hoeft aan te geven.

Analytische cookies
Analytische cookies zetten we in om het gebruik van onze website te analyseren, zodat we de functionaliteit en de effectiviteit kunnen blijven verbeteren. De software die we hiervoor gebruiken is Google Analytics. Met Google Analytics kunnen we bijvoorbeeld meten welke pagina’s worden bezocht en op welke links wordt geklikt. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens.

Marketing cookies
Marketing cookies volgen een gebruiker langere tijd over verschillende websites en zijn in staat een profiel op te bouwen. Hierdoor kan een gebruiker worden gesegmenteerd op specifieke interesses. Deze cookies worden veel gebruikt om online gerichter te kunnen adverteren. Een advertentienetwerk plaatst via een site van derden een cookie op de computer van de gebruiker. Deze cookie kan door het netwerk worden uitgelezen op de website die zich in dit advertentienetwerk bevindt.

Cookies aanpassen en verwijderen?
U kunt uw cookie-voorkeuren aangeven en beheren op onze website via ‘voorkeuren’. Ook kunt u cookies uit uw browser verwijderen of de instellingen van uw browser aanpassen. U moet de instellingen van elke browser en elk apparaat afzonderlijk aanpassen. Houd er rekening mee dat het functioneren van de website door gewijzigde cookie-voorkeuren kan worden beïnvloed.

Disclaimer

Publicatiedatum: 1 september 2020

In deze disclaimer vertellen wij u meer over uw en onze rechten en plichten. U kunt bij vragen over dit onderwerp contact opnemen via info@wthsittard.nl.

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zij mogen niet zonder meer gekopieerd, verspreid, afgedrukt, bewerkt of op enige andere manier gebruikt worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s).

Inhoud
Wij besteden de grootste zorg aan een actuele en correctie inhoud van de website. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. De auteur(s) zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of gevolgen welke ontstaan zijn door gebruik van deze teksten, beelden of beschrijvingen zoals gepubliceerd op deze website of in ander gepubliceerd materiaal. De auteur(s) kunnen de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Daarbij is WTH niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Als u gebruik wilt maken van enig materiaal voor publicatie, dan kunt u contact opnemen via info@wthsittard.nl.

Verwijzingen en links
Wij proberen externe verwijzingen en links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en inhoud van die websites of de wijze waarop zij persoonsgegevens registreren.

Social media
Op onze websites kunnen links staan naar social media. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en inhoud van die websites of de wijze waarop zij persoonsgegevens registreren. Auteursrecht De inhoud van de WTH website is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van:

WTH
Nusterweg 69
6136 KT Sittard
+31 46 457 25 55
info@wthsittard.nl

Het is niet toegestaan de op deze website gepubliceerde informatie te gebruiken, dupliceren of verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WTH.